Mijn kind is doof

Interessante weetjes

... dat deze interessante weetjes als doel hebben ouders van dove en slechthorende kinderen te informeren en misverstanden te vermijden over meertalig opvoeden met Vlaamse Gebarentaal en Nederlands. Ze zijn telkens geschreven vanuit het perspectief van een doof kind. Bestudeer deze door te klikken op de knopjes hieronder. 

Wist je al ... dat babygebaren of Nederlands ondersteund met gebaren voor mij iets heel anders is dan gebarentaal?

Wist je al ... dat dove kinderen brabbelen in VGT net zoals horende kinderen in het Nederlands?

Wist je al ... dat zowel ikzelf als jullie er voordeel uit halen als we begeleid worden door dove volwassenen en ik les krijg van dove leerkrachten?

Wist je al ... dat opgroeien met twee talen en twee culturen nooit veel kansen heeft gekregen doorheen de geschiedenis?

Wist je al ... dat meertaligheid heel wat voordelen heeft?

Wist je al ... dat je niet perfect gebarentalig moet zijn om mij als dove baby toch de kans te geven gebarentaal te ontwikkelen?

Wist je al ... dat er verdragen bestaan die mij als dove baby het recht geven om tweetalig en in twee culturen op te groeien?

Wist je al ... dat moeders zowel in Vlaamse Gebarentaal als in het Nederlands hun taal aanpassen aan hun baby?