Mijn kind is doof

Uiteindelijke doel

Het uiteindelijke doel is dat dove en slechthorende kinderen en hun ouders sterker staan. Dat ouders door betere knowhow de ontwikkelingskansen van hun dove en slechthorende kinderen optimaal leren benutten. Dat de kinderen meer contact hebben met het doof verenigingsleven en haar gebarentaal. Dat ze de kans krijgen gebarentaal te ontwikkelen via dove taalrolmodellen. Dat dove volwassenen een bron van inspiratie zijn voor dove en slechthorende kinderen in het omgaan met hun doof-zijn, met het leven als doof persoon in een horende meerderheidscultuur, met het opbouwen van een dove identiteit, zodat ze deze kennis en vaardigheden kunnen inzetten als drijvende kracht in het leven. Dat dove en slechthorende kinderen alles meekrijgen wat ze nodig hebben om hun eigen levensroute uit te stippelen, rustend op stabiele, betrouwbare en duurzame ontwikkelingsbouwstenen in een omgeving waar vertrouwen, aanvaarding en erkenning heerst.

 

Zo helpen we de dove en slechthorende kinderen te ontwikkelen tot evenwichtige, zelfbewuste en veerkrachtige jongvolwassenen en helpen we ouders hun rol in dit proces op te nemen.