Mijn kind is doof

Subsidie Cultuur voor aanbod VGT aan ouders van dove baby’s

24/08/2018

Doof Vlaanderen lobbyt al jaren voor een dienst die ouders met dove baby’s Vlaamse Gebarentaal aanbiedt. Van 2014 tot en met 2016 voerde ’t Signaal vzw een participatieproject uit, met de subsidies van de minister van Cultuur. Binnen dit project werd een cursusaanbod gerealiseerd en werden ouders aan huis gecoacht in en over Vlaamse Gebarentaal.

Ondertussen ligt het aanbod al anderhalf jaar stil. Doof Vlaanderen daarentegen zat niet stil en is blijven aankloppen bij de ministers van Welzijn en Cultuur. Sinds kort is er schot in de zaak gekomen. Cultuur heeft beslist om eenmalig 50.000 euro te investeren om het project nieuw leven in te blazen en dit voor de periode van anderhalf jaar. In samenspraak met ’t Signaal en Doof Vlaanderen is er beslist dat Doof Vlaanderen Vorming deze subsidie ontvangt en zal zorgen voor de uitvoering van het project.

Doof Vlaanderen Vorming zal zich voorlopig enkel concentreren op het opnieuw organiseren van de cursussen ‘Leren Visueel Communiceren in Vlaamse Gebarentaal met dove baby’s en peuters’ (LVC) in iedere Vlaamse provincie, vanaf 2019. Een andere belangrijke actie binnen het project is het verder onderzoeken hoe we subsidies kunnen verwerven op lange termijn, zo dat er een volwaardige dienst voor gezinnen van dove kinderen kan worden uitgebouwd.

Als je vragen hebt over het project of over de cursusreeks LVC, mag je steeds contact opnemen met Doof Vlaanderen Vorming: vorming@doof.vlaanderen.