Mijn kind is doof

VGT voor kleuters

Is jouw kleuter doof? Wil je graag meer en beter kunnen communiceren in Vlaamse Gebarentaal met je dove kleuter? Dan is deze cursus iets voor jou. In Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg geven vier duo’s van dove lesgevers op een spelenderwijze manier les aan jou, samen met je dove kleuter. Iedere reeks telt zes lessen, gespreid tussen april en december 2018. Een les duurt telkens van 9u30 tot 11u30, op een zaterdag of zondag.

 

Per dove kleuter kunnen er twee volwassenen deelnemen. Dat kan mama en papa zijn, maar dat kan ook mama of papa zijn, samen met een grootouder, meter, peter, oom, tante, of ...   Iedere reeks kunnen er maximaal vijf gezinnen inschrijven. Ouders (of andere betrokkenen) die de cursusreeks “Leren Visueel Communiceren in Vlaamse Gebarentaal met dove baby’s en peuters” van ’t Signaal vzw hebben gevolgd, hebben voorrang op deze cursusreeks. Andere ouders (of betrokkenen) die een gelijkaardige cursus hebben gevolgd, zijn ook welkom. De bedoeling is dat deelnemers reeds kennis hebben van visuele communicatie met hun dove kleuter en dit thuis ook toepassen. Deze reeks geeft handvaten over communicatie in VGT met je dove kleuter en reikt ook een lexicon aan.

 

Concreet betekent dit dat je samen met je kleuter naar de les komt. Iedere les wordt opgebouwd rond een thema die past bij de leefwereld van kleuters, zoals dieren, herfst, zwembad, gevoelens, etc. De dove lesgevers Mieke, Stephanie, Nadia, Mieke, Sylvie, Taissa, Frederik en Kathleen begeleiden de gezinnen naar een vlottere communicatie in VGT. Ze laten kleuters en hun gezinnen kennis maken met de thema’s, volledig in Vlaamse Gebarentaal, op maat van kleuters. Maar je gaat als ouder ook zelf aan de slag, met tips en feedback van de lesgevers. Het doel van deze cursusreeks is dat jij meer vertrouwen krijgt in communicatie in VGT met je kleuter.

 

Dit is een pilootproject, gecoördineerd door ’t Signaal vzw, in partnerschap met Doof Vlaanderen vzw, met de steun van VCOK (vormingscentrum opvoeding en kinderopvang) en enkele Rotary Clubs. Het is een nieuw concept waar veel ruimte is voor feedback. Na evaluatie van het concept is het de bedoeling dat het aanbod structureel wordt.

 

Lijkt dit iets voor jou? Schrijf je dan snel in.
Bij vragen, contacteer vgtvoorkleuters@gmail.com.

 

Oost-Vlaanderen

Plaats: Heerweg-Zuid 22, 9052 Zwijnaarde (Gent)

Data: Zaterdag 16 juni, zondag 19 augustus, zondag 16 september, zondag 21 oktober, zondag 9 december. De datum van de zesde les wordt nog vastgelegd.

Lesgevers: Frederik Reyntjens en Kathleen Vercruysse

VOLZET

 

Vlaams-Brabant

Plaats: Kasterlinden, Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)

Data: Zaterdag 5 mei, zondag 27 mei, zaterdag 9 juni, zaterdag 29 september, zaterdag 13 oktober, zaterdag 10 november. 

Lesgevers: Sylvie Van Landuyt en Taissa Cruciani

VOLZET

 

Antwerpen

Plaats: Huis van het Kind Antwerpen Noord, Pothoekhoekstraat 112, 2060 Antwerpen

Data: zaterdag 5 mei, zaterdag 9 juni, zaterdag 29 september, zaterdag 10 november, zaterdag 24 november, zaterdag 8 december.

Lesgevers: Mieke Vanhabost en Nadia Henderickx

VOLZET

 

Limburg

Plaats: Ginderoverstraat 7, 3590 Diepenbeek

Data: zaterdag 26 mei, zaterdag 2 juni, zaterdag 14 juli, zaterdag 6 oktober, zaterdag 17 november, zaterdag 8 december

Lesgevers: Mieke Van Braeckevelt en Stephanie Wijnants

VOLZET

 

Met dank aan Kasterlinden, Huis van het Kind Antwerpen Noord, bibliotheek Zwijnaarde en hogeschool UCLL voor het gebruik van hun lokalen.