Mijn kind is doof

Update visie Inclusief onderwijs met klassen met onderwijstalen VGT en Nederlands

05/10/2021

Bij de start van het nieuwe schooljaar vestigde Doof Vlaanderen terug de aandacht op de vraag om inclusief onderwijs met onderwijstalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands te realiseren voor dove kinderen, hun broers en zussen, en horende kinderen van dove ouders. Waarom we dit willen, en hoe we dit gerealiseerd willen zien, kan je in de nieuwe visieteksten lezen. Er is een algemene uitleg over dit type van onderwijs en meer concrete uitleg over hoe dit onderwijs georganiseerd kan worden. We stelden ook een tekst op met meer informatie voor ouders en scholen. Je vindt alles in VGT en Nederlands terug op www.doof.vlaanderen/inclusieveklassen.