Mijn kind is doof

Ervaringen van dove rolmodellen

Rogers, K. & Young, A. (2011) Being a Deaf Role Model: Deaf People’s Experiences of Working with Families and Deaf Young People. Deafness and Education International, 13, p. 2-16

 

Dit artikel gaat over de invloed van dove rolmodellen op gezinnen met een doof kind, op dove kinderen en jongeren en op de dove rolmodellen zelf. In Engeland is het niet de gewoonte dat horende gezinnen met dove kinderen contacten hebben met dove volwassenen, via thuisbegeleiding. Professionals die werken met dove kinderen en hun families hebben ervaring, informatie en advies, maar kunnen niet het inzicht bieden wat het betekent om doof te zijn en wat dove mensen kunnen bereiken. De National Deaf Children’s Society’s (NDCS) organiseerde daarom het Deaf Role Model project (DRM). De bedoeling is om dove volwassenen te trainen en in te zetten voor ontmoetingen met dove jonge mensen en gezinnen met dove kinderen. De rol van de dove rolmodellen houdt onder andere het volgende in: ontmoeten van families van dove kinderen, informatie geven en ervaringen delen over opgroeien als dove persoon, een positieve houding tegenover doofheid bevorderen, … . De bedoeling is dat ze op huisbezoek gaan bij families van dove kinderen, op bezoek gaan bij scholen, jeugdclubs en presentaties geven op workshops van de NDCS.

 

Hieronder worden een aantal belangrijke voordelen voor de gezinnen, dove kinderen en jongeren genoemd:

  • Door ontmoeting met dove rolmodellen kunnen ouders en dove jonge mensen letterlijk zien wat dove mensen kunnen (alledaagse dingen zoals autorijden, een familie hebben, hobby’s en interesses hebben, op vakantie gaan, enz) en kunnen bereiken (opleiding, werk). Het helpt hen een positieve houding t.o.v. doofheid en een positief toekomstperspectief voor hun dove kind te ontwikkelen.
  • Dove kinderen realiseerden dat zij niet alleen zijn, niet de enige dove persoon zijn. Dove rolmodellen delen ervaringen met jongere dove mensen, over doof-zijn. Op die manier kunnen dove jonge mensen hun eigen identiteit verkennen en ontdekken wat ze willen in hun leven.
  • Ook horende professionals hebben op die manier toegang tot de professionele en persoonlijke ervaringen van dove rolmodellen, wat hen helpt te begrijpen wat de noden zijn van dove kinderen.

 

Ook op dove rolmodellen hebben ontmoetingen met gezinnen, dove kinderen en jongeren een positieve impact, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Ze hebben nieuwe vaardigheden geleerd, een hoger zelfwaardegevoel, meer zelfvertrouwen, gevoelens van trots over doof-zijn. Daarnaast krijgen ze de kans om te reflecteren over eigen ervaringen van doof zijn en andere onderwerpen m.b.t. doofheid. Ook zijn ze zich meer bewust van de presentatie van zichzelf naar anderen toe.

 

Een belangrijk aspect is de brede diversiteit van dove rolmodellen. Dit is voordelig voor de gezinnen en hun kinderen/jongeren en voor de dove rolmodellen zelf. Ze krijgen de kans om andere dove mensen te ontmoeten met verschillende levenservaringen, achtergronden, communicatievoorkeuren en -vaardigheden. Dit leidde tot een verbreding van hun persoonlijke ervaringen en stond toe een breder perspectief te hebben, andere dan die van zichzelf, over doof zijn als persoon en doofheid in het algemeen.

Download samenvattingErvaringen van dove rolmodellen